ο σχολιαστής της ΕΠΗΕΑ
Μια από τις χειρότερες αιτίες εχθρότητας είναι η λύσσα και η ποταπή επιθυμία να δεις να υποκύπτει, αυτός που τολμάει να αντιστέκεται σ’ αυτό που σε συνθλίβει.

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Εξώδικος απάντηση προς την πρόεδρο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Ανασυγκρότηση-"Α" - σε απάντηση της "Εξώδικης διαμαρτυρίας" του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, που υπογράφει η πρόεδρός του, προς τρεις συμβούλους του ΔΣ της ΕΤΗΠΤΑ, στάλθηκε Εξώδικος Απάντηση - Πρόσκληση & Διαμαρτυρία ... ακολουθεί ...
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ
& ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Βασιλείου Νίνου  
Ιωάννη Μπελίκα 
Ορέστη Σαββόπουλου 
ΠΡΟΣ
Την Παναγιώτα Αντωνοπούλου του Ιωάννη, υπό την ιδιότητά της ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), κατοίκου -ως εκ της ιδιότητάς της- Αθηνών, επί των οδών Καλλιρρόης αριθ. 5 και Περραιβού αριθ. 20.
Σε απάντηση της από 19/10/2016 εξωδίκου δηλώσεως- προσκλήσεως και διαμαρτυρίας σας, την οποία αρνούμεθα κατηγορηματικά και αποκρούουμε καθ’ ολοκληρίαν ως απαράδεκτη, προσχηματική, αβάσιμη και αναληθή, επαγόμεθα τα ακόλουθα. Ειδικότερα:
Όπως καλώς γνωρίζετε, είμαστε εκλεγμένα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών (ΕΤΗΠΤΑ), που αποτελεί συνδικαλιστική οργάνωση -και όχι παράταξη, όπως αβάσιμα αναφέρετε- των εργαζομένων και συνταξιούχων τεχνικών τύπου. Με την ιδιότητά μας αυτή, έχουμε το αναφαίρετο δικαίωμα, όπως εξ άλλου και κάθε Έλληνας πολίτης, να αναφερόμαστε στις Αρχές, για τα ζητήματα που μας απασχολούν και που άπτονται της συνδικαλιστικής μας ιδιότητας και δράσης για την προάσπιση των εργασιακών, ασφαλιστικών και εν γένει οικονομικών συμφερόντων των μελών της Ενώσεώς μας, όπως προβλέπεται και από τους καταστατικούς σκοπούς της τελευταίας. Από την άλλη, εσείς κατέχετε τη θέση της Προέδρου του Δ.Σ. ενός ΝΠΔΔ, συγκεκριμένα δε του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θέση δηλ. δημόσιου λειτουργού, που σας έχει εμπιστευθεί η Ελληνική Πολιτεία για τη διοίκηση και την εκπροσώπηση του φορέα κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων στον χώρο των ΜΜΕ και την οποία οφείλετε να υπηρετείτε με βάση τις αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας, της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας των ασφαλισμένων.
Επειδή η επαγγελματική και συνδικαλιστική πορεία του καθενός μας στον χώρο είναι γνωστή, όλα αυτά τα χρόνια πορευόμαστε με πίστη στις αρχές μας, αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και ασίγαστη μαχητικότητα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας. Επομένως, όσα αναφέρετε περί επιχείρησης σπίλωσης και κατασυκοφάντησης των μελών του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και εσάς προσωπικά είναι τουλάχιστον προσχηματικά, αβάσιμα και αναληθή. Φρονούμε ότι δεν είμαστε εμείς που, όπως αναφέρετε, κατά τρόπο εντυπωσιακό και ηθελημένο διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα, αλλά είστε εσείς που δεν μας έχετε δώσει, κατά την άποψή μας, σαφείς και πειστικές απαντήσεις στα ζητή ματα που μετ’ επιτάσεως θέτουμε και δεν θα κουραστούμε να επαναφέρουμε (όπως σκωπτικά αναφέρετε, δήθεν άγοντας και φέροντας ενώπιον αρμόδιων και αναρμόδιων αρχών...), μέχρις ότου διερευνηθεί κάθε πτυχή των θεμάτων που μας απασχολούν.

Εντύπωση δε μας προκαλεί το γεγονός ότι οι αναφορές μας σε δημόσια όργανα και αρχές εκλαμβάνονται από εσάς, που κατέχετε δημόσια θέση, σαν «πρακτικές» και «ο δρόμος της λάσπης και της συκοφαντίας». Hic Rhodus, hic saltus! Εμείς τη μόνη πρακτική και τον μόνο δρόμο που (ανα)γνωρίζουμε είναι της διαφάνειας και της αλήθειας, τις οποίες επιζητούμε, υπηρετούμε και δεν φοβούμαστε καθόλου.

Επί του προκειμένου: Η εταιρεία Β. Μαργιός και Συνεργάτες ΕΠΕ PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS αναλογιστικές υπηρεσίες και λύσεις διαχείρισης κινδύνου εκπόνησε οικονομική μελέτη «σχετική με την επίπτωση του πόρου του αγγελιοσήμου στα οικονομικά των δημοσιογραφικών ταμείων (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΔΟΕΑΠ)», της οποίας το κόστος χρηματοδοτήθηκε από όλες τις ενώσεις προσωπικού του χώρου των ΜΜΕ, μεταξύ δε αυτών και της δικής μας Ενώσεως Τεχνικών. Σε πρώτη φάση η εταιρεία δημοσίευσε το από 18/8/2014 σχέδιο της οικονομικής μελέτης, ενώ ακολούθως δημοσίευσε και το από 31/10/2014 τελικό κείμενο αυτής. Συγκρίνοντας τα δύο κείμενα είναι προφανές ότι στη σελ. 41 η παράγραφος 7.2.6 και ο πίνακας 7.3 που υπάρχουν στο από 18/8/2014 σχέδιο δεν συμπεριλήφθηκαν στο τελικό κείμενο της μελέτης. Το συγκεκριμένο απόσπασμα της μελέτης αναφέρεται στην πορεία της διαφημιστικής δαπάνης τα έτη 2005-2013 και την αντίστοιχη είσπραξη του αγγελιοσήμου, η οποία κυμαίνεται από 5,2% (έτος 2013) έως 6,9% (έτος 2008) και συνοδεύεται από τις εξής παρατηρήσεις (σ.σ.: επισημάνσεις δικές μας): «Έτσι, ενώ θα αναμέναμε, ένα ποσοστό περίπου στο 20%, διαπιστώνεται ότι υπάρχει σημαντική απόκλιση από το ποσοστό αυτό, καθώς σε κανένα από τα έτη, η είσπραξη δεν έχει ξεπε ράσει το 6,9%, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην είσπραξη του πόρου. Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 6.8, υπάρχει μια υπερεκτίμηση της διαφημιστικής δαπάνης, λόγω κάποιων συγκεκριμένων πρακτικών (που σημαίνει ότι το ποσοστό αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο), είναι όμως βέβαιο, ότι υπάρχει πρόβλημα είσπραξης. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο πέραν της βιωσιμότητας το πόρου και τις εξαιρετικά σημαντικές ανάγκες που καλύπτει ασφαλιστικά για τον κλάδο, δημιουργεί και λανθασμένες εντυπώσεις, καθώς ενώ ο πόρος από τον εμπορικό κόσμο, υπολογίζεται στο 20%, περίπου, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Ως αντιπαράδειγμα, θα μπορούσε ο πόρος να έχει εισπρακτικά το ίδιο αποτέλεσμα με σήμερα, με πολύ μικρότερο ποσοστό επί της διαφήμισης, π.χ. 10%, αλλά ο εισπρακτικός μηχανισμός απαιτείται να είναι πολύ αποτελεσματικός και διαφορετικός από αυτόν που υπάρχει σήμερα».

Το γεγονός ότι ο ανωτέρω πίνακας εισπραξιμότητας του αγγελιοσήμου και οι παρατηρήσεις της εταιρείας που εκπόνησε τη μελέτη δεν συμπεριλήφθηκαν στο τελικό κείμενο, αλλά απαλείφθηκαν, για άγνωστους σε εμάς λόγους, είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει κάθε εργαζόμενο του χώρου των ΜΜΕ και να τον ενεργοποιήσει, αναζητώντας απαντήσεις, εξηγήσεις και διευκρινίσεις. Αυτό κάναμε και εμείς και αυτό θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε, μέχρις ότου λάβουμε σαφείς και πειστικές απαντήσεις. Όλα τα άλλα δεν μας εγγίζουν, πολλώ δε μάλλον δεν μας πτοούν και σε αυτή την προσπάθειά μας σας θέλουμε αρωγό μας, ως εκ της θεσμικής σας θέσεως και όχι εξωδίκως διαμαρτυρόμενη για προσχηματικούς, ανακριβείς και εν πολλοίς αβάσιμους λόγους.

Ο πίνακας και οι επ’ αυτού παρατηρήσεις δεν αποτελεί για εμάς εργαλείο συκοφάντησης και συνδικαλιστικό τέχνασμα, όπως προσβλητικά και ψευδώς επισημαίνετε, αλλά αποτελεί σημείο προβληματισμού  και ενεργοποίησης, όπως και για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Για εμάς ο πίνακας αυτός καταδεικνύει το πρόβλημα που κλονίζει και ανατρέπει τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα και δεν αποτελεί εφαλτήριο φτηνού συνδικαλισμού και παραταξιακών αντεγκλήσεων.

Όμως, για κάθε πρόβλημα υπάρχουν ευθύνες και τις ευθύνες αυτές αναζητούμε και θα συνεχίσουμε να αναζητούμε. Και στην προσπάθειά μας αυτή γνωρίζουμε πως θα δεχθούμε αήθεις επιθέσεις, λάσπη και συκοφαντία.

Περαιτέρω, αναφέρετε αορίστως ότι επανειλημμένως και αρμοδίως έχουμε ενημερωθεί ότι τα συγκεκριμένα αποσπάσματα είναι εσφαλμένα και αβάσιμα. Σας καλούμε να μας γνωρίσετε πότε, πώς και από ποια πρόσωπα; Αναφέρετε αορίστως ότι έχετε καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες ενημέρωσής μας, είτε δια ζώσης, είτε δια ανακοινώσεων και δελτίων τύπου που έχουν υπηρεσιακώς εκδοθεί. Σας καλούμε να μας γνωρίσετε πότε, πώς και από ποια πρόσωπα, καθώς και με ποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις; Αναφέρετε αορίστως ότι το τελικό πόρισμα καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα από το αρχικό σχέδιο που είναι ένα αβάσιμο σχέδιο μελέτης. Σας καλούμε να μας γνωρίσετε ποια είναι τα διαφορετικά συμπεράσματα επακριβώς του τελικού πορίσματος που αποκλίνουν από το αρχικό σχέδιο, καθώς επίσης αν έχετε γνωρίσει τις απόψεις σας αυτές στην εταιρεία που εκπόνησε την οικονομική μελέτη;

Στην εξώδικη δήλωσή σας, είναι προφανές ότι εκλαμβάνετε την άσκηση κάθε κριτικής, έστω και οξείας, σαν κατασυκοφάντηση και λασπολογία, ενώ παραγνωρίζετε το γεγονός ότι η διοίκηση ενός ΝΠΔΔ έχει συνέχεια και είναι ενιαία, ανεξαρτήτως προσώπων, είτε αναφερόμαστε στο έτος 2005, είτε στο έτος 2013. Σε κάθε περίπτωση, θα ανέμενε κανείς, αφού θεωρείτε τα στοιχεία του πίνακα εισπραξιμότητας του αγγελιόσημου εσφαλμένα και αβάσιμα, να παρουσιάσετε εσείς τον  αντίστοιχο πίνακα με βάση τα ακριβή και ορθά, κατά την άποψή σας, δεδομένα (όχι ενδεικτικώς μόνο για το έτος 2013), αντί να αναλίσκεστε δια μακρόν στην εξώδικη δήλωσή σας επαναλαμβάνοντας συνεχώς τα περί δήθεν κατασυκοφάντησής σας και δικών μας ψευδολογιών, ενώ ο ισχυρισμός σας πως η εταιρεία PRUDENTIAL διόρθωσε τη μελέτη της δια παραλείψεως του επίμαχου πίνακα και των παρατηρήσεων που τον συνόδευαν, αποτελεί προδήλως αυθαίρετη δική σας ερμηνεία.

Επίσης, στην εξώδικη δήλωσή σας επανειλημμένως προβαίνετε σε αμετροεπείς χαρακτηρισμούς για παραλήρημα, μένος, κακοπιστία, βούληση κατασυκοφάντησης και γκεμπελικές μεθόδους, οι οποίοι ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στερούνται οιασδήποτε βασιμότητας, ενώ είναι και ευθέως προσβλητικοί και συκοφαντικοί σε βάρος μας. Και τούτο διότι, όπως και στην αρχή της παρούσας, εξηγήσαμε η δράση και οι ενέργειές μας είναι και παραμένουν νόμιμες στο πλαίσιο άσκησης των συνδικαλιστικών μας καθηκόντων, γίνονται από δικαιολογημένο ενδιαφέρον και για τη διαφύλαξη και προστασία των συμφερόντων των μελών της Ενώσεώς μας. Σε κάθε περίπτωση, έχοντας προηγουμένως καταθέσει προς εσάς και εντός του έτους 2015 τέσσερις (4) συνολικά αιτήσεις, χωρίς να λάβουμε ουδεμία απάντηση, αποφασίσαμε, ως είχαμε δικαίωμα, να υποβάλουμε αναφορές προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, οι οποίες ασφαλώς και δεν βασίζονται σε ψευδή στοιχεία, ούτε σε κατασκευασμένους ισχυρισμούς. Έτσι, π.χ. η απόδοση εισφορών από τον ΕΔΟΕΑΠ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, χωρίς δικαιολογητικά, προκύπτει εξ εγγράφων του Ταμείου σας ή οι αιτιάσεις μας για τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθείται μέσω του ΕΔΟΕΑΠ ή του λεγόμενου ελεγκτικού μηχανισμού αγγελιοσήμου, βασίζονται επί της υπ’ αριθ. 1255/20005 αποφάσεως του Αρείου Πάγου και επ’ ουδενί μπορούν να χαρακτηρισθούν ως συκοφαντικές ή δυσφημιστικές. Τα όσα δε περιγράφετε για το υποτιθέμενο περιστατικό της 17ης/9/2016, όπου εμπλεκόμαστε οι δεύτερος και τρίτος εξ ημών είναι εντελώς ανακριβή, πράγμα εύλογο εξ άλλου, αφού δεν ήσαστε παρούσα.

Επιπλέον δε, αναφορικά με την κατατεθείσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ένστασή μας κατά της επανατοποθέτησής σας στη Διοίκηση του ΝΠΔΔ, σημειώνουμε, εκτός του αυτονόητου δικαιώματός μας να εκφράζουμε δημόσια και ελεύθερα τη γνώμη μας για την πλήρωση μιας δημόσιας θέσεως, πολλώ δε μάλλον όταν αφορά στη διοίκηση του ασφαλιστικού μας φορέα, ότι τίποτα απολύτως δεν αποκρύψαμε, αντιθέτως τοποθετηθήκαμε για το πρόσωπό σας ευθαρσώς, όχι βέβαια σε επίπεδο προσωπικό, όπως εντέχνως προσπαθείτε να παρουσιάσετε, αλλά σε επίπεδο θεσμικό και άσκησης δημόσιας εξουσίας, ενώ ο ισχυρισμός σας πως δήθεν προσπαθήσαμε να παραπλανήσουμε το Κοινοβούλιο στερείται σοβαρότητας. Ειδικότερα, μνημονεύετε και την από 15/10/2015 επιστολή σας προς τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, για την οποία επιτρέψατέ μας να έχουμε διαφορετική εκτίμηση και άποψη, ιδίως ως προς το εύστοχο των παραινέσεών της. Τέλος, όσον αφορά στο θέμα των αμοιβών σας, δεν ισχυρισθήκαμε τίποτα παραπάνω από τα αναγραφόμενα στο ΦΕΚ 150/τ.ΥΟΔΔ/8-4-2013, όπου αναφέρονται οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για το έτος 2013 στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ.Καταληκτικά, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι, παρά το γεγονός ότι τόσο στην προμετωπίδα και την κατακλείδα της εξωδίκου δηλώσεώς σας, όσο και σε όλο το περιεχόμενό της γίνονται επανειλημμένες αναφορές σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, εντούτοις η εξώδικος δήλωση υπογράφεται μόνον από εσάς, πράγμα τουλάχιστον αντιφατικό, αν όχι παραπλανητικό.
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ εντονότατα για το προσβλητικό και συκοφαντικό σε βάρος μας περιεχόμενο της από 19/10/2016 εξωδίκου δηλώσεώς σας.
  ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να προβείτε άμεσα σε ανάκληση του περιεχομένου της ως άνω εξωδίκου δηλώσεώς σας και σε αποκατάσταση της κατά τα ανωτέρω και σε βάρος μας επενεχθείσας προσβολής.
ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ κατηγορηματικώς ότι, σε αντίθετη περίπτωση, επιφυλασσόμεθα ρητώς για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μας έναντι υμών.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα εξώδικο δήλωση σε αυτόν, προς τον οποίον απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενό αυτής, ως έχει, στην έκθεσή του επιδόσεως.

Αθήνα, 9/12/2016

Οι εξωδίκως δηλούντες                       Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
1) Βασίλειος Νίνος
2) Ιωάννης Μπελίκας
3) Ορέστης Σαββόπουλος

 ... ανακοίνωση της ΕΤΗΠΤΑ για τα εξώδικα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ..

To Δ.Σ. της Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α. ενημερώθηκε για την αποστολή εξωδίκων σε μέλη του Δ.Σ. από την πρόεδρο και το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.
Η στήριξη της Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α. προς το πρόσωπο της προέδρου τόσο για την κατανόηση, όσο για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την επίλυση των τεράστιων προβλημάτων της Γ΄ Διεύθυνσης είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς επίσης και τη στάση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ τη θωρούμε απολύτως θετική.
Το ζήτημα όμως αποστολής εξωδίκων σε συνδικαλιστές μέλη μας (ή σε μέλη άλλων ενώσεων) το θεωρούμε εκ προοιμίου λάθος.Τα τελεσίγραφα σε συνδικαλιστές που έχουν έννομο συμφέρον και προ παντός ενεργούντες με διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα, αλλά ελέγχονται και κρίνονται από τις αρχές, είναι ανεπίτρεπτα.
Ανεξάρτητα από το εάν υιοθετούμε ή όχι τις απόψεις - θέσεις - ενέργειες των συναδέλφων, οφείλουμε να τους στηρίξουμε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.