ο σχολιαστής της ΕΠΗΕΑ
Μια από τις χειρότερες αιτίες εχθρότητας είναι η λύσσα και η ποταπή επιθυμία να δεις να υποκύπτει, αυτός που τολμάει να αντιστέκεται σ’ αυτό που σε συνθλίβει.

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ΄ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΔΟΕΑΠ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού
του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π
Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης σε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη  και  ώρα 11.00, στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC ( Αίθουσα “OLYMPIA” ) Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα  ( Στύλοι του Ολυμπίου Διός ) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
 2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2014
 4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
 5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2014
 6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2015
Η δεύτερη Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη υπάρξεως απαρτίας. Στην Τρίτη Γενική Συνέλευση, απαρτία πραγματοποιείται με την παρουσία του 1/10 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού
του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π
Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
            Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης σε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη  και  ώρα 11.00, στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC ( Αίθουσα “OLYMPIA) Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα  ( Στύλοι του Ολυμπίου Διός ) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
 2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2014
 4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
 5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2014
 6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2015
Η δεύτερη Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη υπάρξεως απαρτίας. Στην Τρίτη Γενική Συνέλευση, απαρτία πραγματοποιείται με την παρουσία του 1/10 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
- See more at: http://www.edoeap.gr/2015/06/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%84%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%b5/#sthash.OuAhgPti.dpuf
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού
του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π
Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
            Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης σε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη  και  ώρα 11.00, στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC ( Αίθουσα “OLYMPIA) Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα  ( Στύλοι του Ολυμπίου Διός ) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
 2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2014
 4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
 5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2014
 6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2015
Η δεύτερη Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη υπάρξεως απαρτίας. Στην Τρίτη Γενική Συνέλευση, απαρτία πραγματοποιείται με την παρουσία του 1/10 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
- See more at: http://www.edoeap.gr/2015/06/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%84%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%b5/#sthash.OuAhgPti.dpuf
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού
του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π
Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
            Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης σε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη  και  ώρα 11.00, στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC ( Αίθουσα “OLYMPIA) Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα  ( Στύλοι του Ολυμπίου Διός ) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
 2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2014
 4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
 5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2014
 6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2015
Η δεύτερη Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη υπάρξεως απαρτίας. Στην Τρίτη Γενική Συνέλευση, απαρτία πραγματοποιείται με την παρουσία του 1/10 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
- See more at: http://www.edoeap.gr/2015/06/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%84%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%b5/#sthash.OuAhgPti.dpuf

Εξαιρούνται οι συντάξεις Στα 60 ευρώ το ημερήσιο όριο αναλήψεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει 
Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας, το κλείσιμο των τραπεζών θα ισχύει από σήμερα, Δευτέρα, έως και τις 6 Ιουλίου και αφορά εκτός από τις τράπεζες, ελληνικές και ξένες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και όλα τα Ιδρύματα πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, το ημερήσιο όριο για αναλήψεις από τα ΑΤΜ προσδιορίζεται στα 60 ευρώ ανά κάρτα και τα ΑΤΜ θα τεθούν σε λειτουργία εντός 12 ωρών από την πρώτη ημέρα που θα ισχύσει η ΠΝΠ, ενώ με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών το κλείσιμο των πιστωτικών ιδρυμάτων θα μπορεί να παραταθεί και πέραν αυτής της ημερομηνίας. 
Παράλληλα, θα επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών για πληρωμές αποκλειστικά και μόνο στο εσωτερικό της χώρας. Επίσης, οι συναλλαγές μέσω web banking θα επιτρέπονται για πληρωμές μόνο στο εσωτερικό της χώρας.
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που τίθεται σε ισχύ και αφορά στα capital controls αναφέρει αναλυτικά: 
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να προστατευθεί το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ελληνική οικονομία εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας που προκάλεσε η απόφαση του Eurogroup της 27ης Ιουνίου 2015 να αρνηθεί την επέκταση της δανειακής συμφωνίας της Ελλάδας.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Aποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου κηρύσσεται τραπεζική αργία. Η τραπεζική αργία καταλαμβάνει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ιδρύματα πληρωμών του ν. 3862/2010 (Α΄ 113) και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), τα υποκαταστήματα και τους αντιπροσώπους ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (στο εξής, τα «ιδρύματα»). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η ως άνω χρονική περίοδος δύναται να συντμηθεί ή να παραταθεί. Κατά την τραπεζική αργία τα ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό και θα έχει πρόσβαση σε αυτά μόνον το προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας πράξης και την προετοιμασία για την επανέναρξη των συναλλαγών με το κοινό μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας. Η καταβολή των συντάξεων εξαιρείται από τους περιορισμούς τραπεζικών συναλλαγών της παρούσας. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα ανακοινώσουν τον τρόπο καταβολής των συντάξεων και τα συγκεκριμένα ανά περιοχή υποκαταστήματά τους, τα οποία θα λειτουργήσουν για το σκοπό αυτό.

2. Κατά την τραπεζική αργία δύνανται να πραγματοποιούνται:
α) αναλήψεις μετρητών από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ATM), υποκείμενες σε ημερήσιο όριο ανά κάρτα το οποίο ορίζεται σε 60 ευρώ, δυνάμενο να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές θα λειτουργήσουν εντός το πολύ δώδεκα (12) ωρών κατά την πρώτη μέρα ισχύος της παρούσας.
β) συναλλαγές άνευ περιορισμών, πέραν αυτών που ίσχυαν πριν την έκδοση της παρούσας με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.
γ) πληρωμές με τη χρήση προπληρωμένων καρτών αποκλειστικά έως του ποσού που εμφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας. Νέες προπληρωμένες κάρτες δεν μπορούν να εκδοθούν.
δ) συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζικής − Web Banking − ή συναλλαγές διά της τηλεφωνίας), για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.
ε) αναλήψεις μετρητών μέσω καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές. Περιορισμοί στα όρια ανάληψης αυτώντων καρτών δύναται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Κατά την τραπεζική αργία δεν μπορεί να διενεργηθεί καμία άλλη τραπεζική εργασία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται να εξαιρούνται και άλλες κατηγορίες συναλλαγών, με την ίδια, δε, απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές.

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:
α. συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος,
β. διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά στην πίστωση ενός λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα
γ. εκκαθάριση συναλλαγών, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα οικεία κεντρικά συστήματα πληρωμών (TARGET2−GR, EURΟ1, ΔΙΑΣ) και διακανονισμών, ενδεικτικά όπως Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών και Σύστημα 653 654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή/΄Αϋλοι Τίτλοι, πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας Πράξης, δ. συγκεκριμένες συναλλαγές, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες με απόφαση της Επιτροπής της επομένης παραγράφου, και ε. συναλλαγές της Ελληνικής Δημοκρατίας....

Σουλτς και Γιούνκερ δουλεύουν υπέρ του «Οχι»!

Σκαιότατη επίθεση εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής κατά του πρωθυπουργού Αλέξη Tσίπρα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς.
Σε συνέντευξή του στο γερμανικό τηλεοτπικό δίκτυο ZDF, ισχυρίσηκε πως ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν ήθελε ποτέ τη συμφωνία με τους εταίρους.
Μετά τις ανακοινώσεις για τα έκτακτα μέτρα στις τράπεζες, ο Μάρτιν Σουλτς εξέφρασε και κρίσεις του στιλ ότι «ο Τσίπρας ότι οδηγεί το λαό του σε μια βαθιά κρίση» ενώ αναφερόμενος στο..
δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, τόνισε ότι μαζί με τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ θα κάνουν εκστρατεία υπέρ του «Ναι».
Μετά από αυτή τη δήλωση τα ποσοστά του «Οχι» ανεβαίνουν κατακόρυφα...
Kαι, όπως γράφει κι ο Ξανθάκης στο fb, αν θελει η Μέρκελ να κερδίσει το δημοψήφισμα, πρέπει να κλείσει μια βδομάδα στο υπόγειο τον Ντάισελμπλουμ. Καθε φορά που ανοίγει το στόμα του αυτό το χαρωπό γίδι, χανει μιση μονάδα το "Ναι".

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Oι εξελίξεις στον ΕΔΟΕΑΠ- Μία αλήθεια και ...πολλά ψέματα πίσω από τις πλάτες των μελών/μετόχων του ΕΔΟΕΑΠ.

Τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη ενα πρωτοφανές “παιχνίδι”
παραπληροφόρησης σε βάρος των μελών του ΕΔΟΕΑΠ δημοσιογράφων – διοικητικών υπαλλήλων,συνταξιούχων και εργαζόμενων στον Οργανισμό, ενώ, την ίδια στιγμή οργιάζει ενα βρωμερό κύμα κατασυκοφάντησης εναντίον των μελών του Συμβουλίου, που αντιδρούν στις πραξικοπηματικές ενέργειες του προεδρείου του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ.
Εδω και πολλούς μήνες – από το 2014 – γνωρίζουμε οτι το έλλειμμα στην ετήσια διαχείριση του Οργανισμού λόγω της κατακόρυφης πτώσης των εσόδων από το αγγελιόσημο και την δραματική αύξηση της ανεργίας δεν μπορεί να μειωθεί περισσότερο από εκεί που έχει φτάσει (περί τα 15 εκ. ευρω). 
Ήδη το έλλειμμα έχει μειωθεί από τον προηγούμενο χρόνο κατα 45%, αλλά όσο τα έσοδα του Οργανισμού δεν αυξάνονται, τόσο το έλλειμμα θα εξαντλεί τα ταμειακά διαθέσιμα, όπως και έγινε. 
Το προεδρείο του νέου Συμβουλίου έφερε για απόφαση στην προτελευταία Συνεδρίαση – και μάλιστα απαίτησε να είναι ομόφωνη (!) η απόφαση - πρόταση για άμεση ρευστοποίηση μέρους των αποθεματικών, που αφορά στα δύο αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού, τα μοναδικά “κερδοφόρα” στοιχεία από το αποθεματικό μας, με την δικαιολογία οτι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις και μισθούς στο τέλος του μήνα. 
Η απάντησή μας ήταν οτι δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να ρευστοποιηθούν τα μοναδικά κερδοφόρα στοιχεία των αποθεματικών μας όταν βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα η απόδοση της εκκαθάρισης του αγγελιοσήμου από το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, που υπερκαλύπτει τις ταμειακές μας ανάγκες για συντάξεις και υγεία. 
Δεχθήκαμε μία χωρίς προηγούμενο επίθεση και κατηγορηθήκαμε από τον γραμματέα του Συμβουλίου Ν. Καρούτζο οτι “ήμαστε ο Δούρειος ίππος για την κατάρρευση του ΕΔΟΑΕΠ...”, ενω και ο πρόεδρος, κ. Ευ.Τάτσης και ο Ταμίας,κ. Τ.Παπαιωάννου   επέμεναν σε ομόφωνη απόφαση ρευστοποίησης “για να έχει ο Οργανισμός ταμειακό “μαξιλάρι”...”. 
Και όλα αυτά,  όταν ήταν γνωστό σε όλους οτι το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ συνεδρίαζε με μοναδικό θέμα την προώθηση της εκκαθάρισης του Μαίου για την χρηματοδότηση του ΕΔΟΕΑΠ με περισσότερα από 2 εκ. ευρω. 
Απέναντι στην αταλάντευτη άρνησή μας( Ντελέζος, Αγγέλης, Χριστοδουλίδου) για το ξεπούλημα των δύο αμοιβαίων υποχρεώθηκαν να αλλάξουν την απόφασή τους και να περιμένουν μέχρι την εκταμίευση από το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ,  η οποία, όχι μόνο ήρθε την προγραμματισμένη ημέρα, αλλά και ήταν απόλυτα επαρκής για να καλύψει μαζί με τα τρέχοντα έσοδα τις ανάγκες του Οργανισμού για δύο μήνες... 
Ακόμα περιμένουμε μια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημά μας γιατί: 

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Ο Μπόμπολας «εξολοθρεύει» τους αθλητικούς συντάκτες

Ο ΠΣΑΤ καλεί το υπουργείο Εργασίας να παρέμβει για να βάλει στη θέση του έναν εργοδότη που παίζει με το ψωμί εκατοντάδων ανθρώπων και των οικογενειών τους
To νέο πογκρόμ κατά αθλητικών συντακτών από το αφεντικό του «Πήγασου», Φώτη Μπόμπολα, καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου.
 Ο ΠΣΑΤ για μία ακόμη φορά καταγγέλλει  τις αντεργατικές πρακτικές της εργοδοσίας αναφέροντας: Ο Φώτης Μπόμπολας συνεχίζει να «εξολοθρεύει» τους αθλητικούς συντάκτες τους συγκροτήματος με τρεις ακόμη απολύσεις στις οποίες προχώρησε τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για τους συναδέλφους Στέλιο Σαρέσκο και Πέτρο Ξηρόκωστα από το αθλητικό τμήμα του «Εθνούς» και τη συνάδελφο Τζένη Γραβιά από το «Goal News».
Σε αυτές πρέπει να προστεθεί και η αποχώρηση του Γιάννη-Μάριου Παπαδόπουλου από το μισθολόγιο της εφημερίδας «Goal News».
Με το νέο πογκρόμ κατά των δημοσιογράφων του αθλητικού ρεπορτάζ, ο Φώτης Μπόμπολας.. υποβαθμίζει και άλλο την ποιότητα της αθλητικής ενημέρωσης των εντύπων του παραβιάζοντας την εργατικλή νομοθεσία με τις εκατοντάδες απολύσεις και τις επαναλαμβανόμενες μειώσεις μισθών που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία πέντε χρόνια.
Ο ΠΣΑΤ συμπαρίσταται στις αποφάσεις που θα λάβει το Πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (ΕΣΗΕΑ) για την αντιμετώπιση της σοβαρότατης κατάστασης στον «Πήγασο» και καλεί το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας να παρέμβει για να βάλει στη θέση του έναν εργοδότη που παίζει με το ψωμί εκατοντάδων ανθρώπων και των οικογενειών τους.

πηγή:zoornalistas

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Δανειστές: Βάλτε τέλος στο Αγγελιόσημο άμεσα!

Tην άμεση κατάργηση του αγγελιοσήμου από τον Οκτώβριο ζητούν οι δανειστές.
Απορρίπτοντας πλήρως την ελληνική πρόταση απαιτούν, μεταξύ άλλων μέτρων, την άμεση κατάργηση του αγγελιοσήμου από τον Οκτώβριο, χωρίς να προτείνεται η αντικατάσταση του πόρου.

Παράλληλα, η Τρόικα ζητάει να μην πληρώσουν φόρους οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για τα δίκτυα της νέας γενιάς.
---

Απολύσεις και στάση εργασίας στις εφημερίδες του Μπόμπολα

Δίωρη στάση εργασίας στις εφημερίδες «ΕΘΝΟΣ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «GOAL NEWS» του εκδοτικού συγκροτήματος Μπόμπολα και συνέλευση εργαζομένων στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης.
Συγκεκριμένα αποφάσισε την κήρυξη 2ωρης στάσης εργασίας για όλους τους δημοσιογράφους οι οποίοι εργάζονται στις εφημερίδες «ΕΘΝΟΣ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «GOAL NEWS» καθώς και στις ιστοσελίδες «ethnos.gr», «imerisia.gr» και «sentragoal.gr» για αύριο Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015 από τις 13:00 έως τις 15:00.
Η στάση εργασίας κηρύσσεται προκειμένου οι δημοσιογράφοι των εφημερίδων και των..
ιστοσελίδων να πραγματοποιήσουν κατά τις ώρες αυτές συνέλευση στην Ακαδημίας 20, (3ος όροφος), για κρίσιμα εργασιακά ζητήματα που έχουν ανακύψει.
Το κλίμα στον «Πήγασο» είναι πολύ άσχημο και στη Μεταμόρφωση επικρατεί αναστάτωση, μετά και τις απολύσεις δημοσιογράφων, από το αθλητικό τμήμα του Εθνους που ήρθαν ως συνέπεια της συγχώνευσης των αθλητικών τμημάτων της Goal Νews και του Εθνος- Σπορ...Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι επίκειται ενοποίηση του δυναμικού του «Εθνους» και της «Ημερησίας».

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ της ΕΣΠΗΤ

Τα μέλη του νέου ΔΣ της ΕΣΠΗΤ, που εκλέ­χτη­καν στις αρχαι­ρε­σίες της Γενι­κής Συνέλευσης των μελών της Ένω­σης στις 12 & 13 Ιουνίου 2015, συνήλ­θαν σε συνε­δρί­αση στα Γρα­φεία της Ένω­σης Συντακτών Περιοδικού Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) που βρί­σκο­νται στην Αθήνα (Βαλα­ω­ρί­του 9) μετά από πρό­σκληση του πλειο­ψη­φή­σα­ντος συμ­βού­λου, με τον συν­δυα­σμό ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, Θέμη Κ. Μπε­ρε­δήμα, προ­κει­μέ­νου να συγκρο­τη­θούν σε Σώμα.
Μετά από μυστική ψηφο­φο­ρία το νέο Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ συγκρο­τή­θηκε σε Σώμα ως εξής:..
Πρόεδρος: Θέμης Κ. Μπερεδήμας
Γεν. Γραμματέας: Θανάσης Αλατάς
Ταμίας: Νίνα Κασιμάτη
Οργανωτική Γραμματέας: Φωφώ Πέπονα
Μέλη: Μαρία Ζαρίφη, Παναγιώτης Πικραμένος, Κων/νος - Ρωμανός Στοφόρος.

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Δόσεις 17,7 εκατ. ευρώ πρέπει να πληρώσει το Mega

Ένα σημαντικό ποσόν για τα δεδομένα του Mega αυτήν την περίοδο, καλείται να πληρώσει η τηλεοπτική εταιρεία μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι δύο δόσεις προς τις τράπεζες για το ομολογιακό δάνειο των 98 εκατ. ευρώ φτάνουν τα 17.760.000 ευρώ. Η πρώτη, ύψους 8.880.000 ευρώ, πρέπει να πληρωθεί στις 28 Ιουνίου και η δεύτερη, επίσης 8.880.000 ευρώ, έχει ήδη μετατεθεί μία φορά από το προηγούμενο τρίμηνο. Ο τηλεοπτικός σταθμός είχε πετύχει συμφωνία μη καταβολής της, κάτι που επιδιώκει να το επαναλάβει συζητώντας την αναδιάρθρωση του δανείου, το οποίο λήγει στο τέλος του 2016 και είναι αδύνατον να αποπληρωθεί. Στο τέλος του έτους πρέπει να πληρώσει 8.820.000 ευρώ και το 2016 68.600.000 ευρώ.
Αναδημοσίευση:typologies

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

.. ΕΔΟΕΑΠ - "σπάει" ομόλογα για τις επικουρικές στις 24/6 ...

Με το "βλέμμα" στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Τα κερδοφόρα ομόλογα “σπάει”η πλειοψηφία του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ
Την τελευταία πηγή εσόδων τελειώνει η πλειοψηφία του νέου ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ, με την απόφαση της να “σπάσει” τα δυο κερδοφόρα αμοιβαία κεφάλαια του οργανισμού που είναι τοποθετημένα σε ευρωπαϊκούς τίτλους (ομόλογα και μετοχές).
Η απόφαση της πλειοψηφίας ελήφθη μέσα σε έντονο πανικό ενόψει της γενικής συνέλευσης του οργανισμού στις 30 Ιουνίου, με συμφωνία εκπροσώπων της ΕΠΗΕΑ και ΕΣΗΕΑ που έχουν το προεδρείο, με πρόσχημα ότι δεν θα πληρωθούν οι επικουρικές συντάξεις στις 24 του μήνα. Όταν οι ίδιοι ακριβώς ζητάνε δραματική μείωση των επικουρικών συντάξεων! Με δεδομένο ότι στις επόμενες μέρες θα μπει στα ταμεία του ΕΔΟΕΑΠ η νέα δόση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ από το αγγελιόσημο ύψους 2 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, είναι απορίας άξια η πρεμούρα της πλειοψηφίας του ΔΣ να σπάσει τα κερδοφόρα και τα μόνα που φέρνουν, λίγα μεν έσοδα δε, στον οργανισμό.
Τα δυο ομόλογα, σύμφωνα με την απόφαση θα φέρουν στον ΕΔΟΕΑΠ 2,5 εκατ. ευρώ. Και μετά θα μείνουν μόνο οι ζημιές και η παύση πληρωμών… Στην απόφαση αυτή εναντιώθηκαν με επιμονή οι τρεις σύμβουλοι της μειοψηφίας Γιάννης Αγγέλης, Κώστας Ντελέζος και Πόπη Χριστοδουλίδου που σημείωσαν ότι θα υπάρχουν λεφτά για τις συντάξεις από το αγγελιόσημο του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ενώ εκκρεμεί και η υλοποίηση της δέσμευσης Στρατούλη πως το ΕΤΑΠ ΜΜΕ θα δώσει προκαταβολή στον οργανισμό υγείας δημοσιογράφων και υπαλλήλων 10 εκατ. ευρώ. Η παράταξη διοικητικών που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ περιέργως δεν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση.

Οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας για άγνωστους λόγους, επιμένουν στο σπάσιμο των ομολόγων, δικαιώνοντας έτσι σε δεύτερη ανάγνωση και την προηγούμενη διοίκηση ΕΔΟΕΑΠ που έσπασε τα ομόλογα της Τράπεζας της Ελλάδας, αφήνοντας το ταμείο χωρίς …περιουσία. Εξαιτίας της σθεναρής στάσης των τριών της μειοψηφίας, στην ψηφοφορία που έγινε στο ΔΣ ο Νίκος Καρούτζος ψήφισε “αποχή”, λέγοντας πως θα ψήφιζε υπέρ αν η απόφαση ήταν ομόφωνη! Οι υπόλοιποι έδωσαν μια παράταση δυο ημερών στην εντολή να σπάσει το ομόλογο.
Δεν γνωρίζουμε αν είναι απειρία στα ζητήματα διοίκησης και λειτουργίας του ΕΔΟΕΑΠ αλλά σε μια δύσκολη οικονομική στιγμή, σίγουρα η διοίκηση δεν πουλάει τα τελευταία ασημικά της. Γιατί τότε χάνει κάθε εγκυρότητα στην αγορά της ασφάλισης και όλα τα νοσοκομεία και κλινικές θα αποσύρουν τις συμβάσεις τους βγάζοντας προς τα έξω την εικόνα του χρεοκοπημένου ΕΔΟΕΑΠ. Εκτός αν αυτό ακριβώς είναι το σχέδιο… Αλήθεια οι παρατάξεις στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, με εξαίρεση αυτή της Μ. Αντωνιάδου που σπρώχνει τον ΕΔΟΕΑΠ στα βράχια, θα παρέμβουν στη νέα πράξη πανικού της πλειοψηφίας του ΔΣ του ταμείου;
---

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Ερχονται και νέες περικοπές

Σχέδιο για σημαντικές περικοπές στις αποδοχές των εργαζομένων επεξεργάζονται ANT1 και Mega. Οι μειώσεις θα είναι πολύ μεγάλες, με αλλαγή της σχέσεως εργασίας, από το μισθολόγιο στο δελτίο παροχής υπηρεσιών.

πηγή:typologies

Βαρύ κλίμα στο συγκρότημα του Μπόμπολα

Φόβοι για νέο κύμα απολύσεων στον Πήγασο μετά τις αλλαγές σε Ημερησία, Έθνος και Goal
Εντονη ανησυχία επικρατεί ανάμεσα στους εργαζόμενους στο εκδοτικό συγκρότημα του Πήγασου μετά την κατάργηση του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας «Εθνος» και τη μετακίνηση όσων εργάζονταν σε αυτό, στην εφημερίδα «Goal News». Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι επίκειται ενοποίηση του δυναμικού του «Εθνους» και της «Ημερησίας».
Tο κλίμα στη Μεταμόρφωση Χαλανδρίου είναι βαρύ καθώς μετά τις ενοποιήσεις και τις συγχωνεύσεις όλοι φοβούνται νέο κύμα απολύσεων.
Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε ετοιμότητα και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, παρά το ότι «συνομιλητές» του Φώτη Μπόμπολα, σύμφωνα με το enimerosi24, φέρεται να είπαν σκωπτικά: τουλάχιστον θα προλάβετε να το κλείσετε εσείς το «μαγαζί» και όχι ο ίδιος!..
Γενικότερος στόχος του Μπόμπολα είναι, λέει, η «λειτουργική ενοποίηση των συντακτών» που.. απασχολούνται στις εφημερίδες του με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων.
Την ίδια ώρα υπάρχουν αλλαγές και σε επίπεδο διοίκησης των εφημερίδων του ομίλου καθώς, όπως γράφουν τα parapolitika, στην οικονομική εφημερίδα «Ημερησία» καθήκοντα διευθυντή αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος διευθυντής σύνταξης του «imerisia.gr», Βασίλης Κανέλλης αν κι ο απερχόμενος διευθυντής, Αντώνης Δαλίπης, παραμένει στον όμιλο...

Ποιοι δημοσιογράφοι απαντούν με αγωγές για το ΔΝΤ

Η ΠΟΕΣΥ προσφεύγει στα αρμόδια όργανα του Ταμείου
Πολλές οι αντιδράσεις από τον δημοσιογραφικό κόσμο από τις αποκαλύψεις του πρώην εκπροσώπου της Ελλάδας στο ΔΝΤ, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, που υποστήριξε σε επιτροπή της Βουλής, ότι έλληνες δημοσιογράφοι παρακολουθούσαν  από το 2010, σεμινάρια που οργάνωσε το ΔΝΤ και η Κομισιόν με σκοπό τη χειραγώγηση της ελληνικής κοινής γνώμης. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ)  αποφάσισε  να προσφύγει στα αρμόδια όργανα του ΔΝΤ αναφέροντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση: «Είναι θέμα συνταγματικής υποχρέωσης και ευθύνης να φωτιστούν όλες οι πλευρές αυτής της υπόθεσης με σαφήνεια και χωρίς υπεκφυγές. Καλούμε τα πρόσωπα που έχουν γνώση και επικαλούνται τα στοιχεία που διαθέτουν από το θεσμικό τους ρόλο να δώσουν στην ομοσπονδία όλα τα σχετικά δεδομένα που κατέχουν.»
Την ίδια ώρα γνωστοί δημοσιογράφοι, τους οποίους εμπλέκει δημοσίευμα λαθρόβιου εντύπου στην συγκεκριμένη υπόθεση, απαντούν με μηνύσεις και αγωγές εναντίον της εφημερίδας και κάνουν..
λόγο για ψεύδη και συκοφαντίες.  Η δημοσιογράφος του Mega, Όλγα Τρέμη, σε δήλωσή της αναφέρει:«Ενημερώθηκα για τα πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα της εφημερίδας "Η Ακρόπολη" στις 17 και 18 Ιουνίου 2015 τα οποία είναι απολύτως ψευδή και συκοφαντικά και θίγουν την προσωπικότητά μου, την τιμή και την υπόληψή μου. Κατόπιν αυτών, επικοινώνησα με τους δικηγόρους μου, προκειμένου να προχωρήσουν στα δέοντα ένδικα μέσα».

Συνάντηση Φοιτητικών Συλλόγων ΕΑΠ & Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας

Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας κ. Αριστείδη Μπαλτά
Αξιότιμε κ. υπουργέ, σεβαστέ πανεπιστημιακέ δάσκαλε,
Η επιλογή του πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα να τοποθετήσει στο χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Παιδείας, έναν άνθρωπο προερχόμενο από τα Πανεπιστήμια, άνδρα εξωκοινοβουλευτικό και με σπουδαίες περγαμηνές σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο αλλά και στο πεδίο της πολιτικής δράσης στο χώρο της ανανεωτικής/ριζοσπαστικής Αριστεράς, τον κατ’ εξοχήν χώρο της αμφισβήτησης των δομών και των κατεστημένων, γέμισε με ελπίδες τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είμαστε και εμείς, οι φοιτητές και οι πτυχιούχοι των προγραμμάτων σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Θα γνωρίζετε, ασφαλώς, αξιότιμε κύριε υπουργέ, ότι ο χώρος της Εκπαίδευσης, σε όλες τις βαθμίδες της, έχει γίνει πεδίο πειραματισμών, τις περισσότερες φορές ερασιτεχνικών, απ’ όλες τις κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης –κάθε υπουργός και μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, όπως σκωπτικά λέγεται και ακούγεται κατά κόρον. Κυριολεκτικά στου «κασίδη το κεφάλι», κατά την πρόσφατη δήλωσή σας για τις αλλαγές που και εσείς ετοιμάζετε στο χώρο, τον οποίο εμείς υπηρετούμε από το πιο δύσκολο μετερίζι: αυτό του φοιτητή.
Στις αλλαγές αυτές, όμως, αξιότιμε κύριε υπουργέ, επιθυμούμε να είμαστε παρόντες και όχι πειθήνια όργανα ή, ενδεχομένως, τα «θύματα» μιας ακόμα μεταρρύθμισης. Στην κατεύθυνση αυτή οι συλλογικότητες των φοιτητών και πτυχιούχων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, είναι πρόθυμες να συμβάλλουν με προτάσεις, ιδέες και σκέψεις που μπορούν να διευκολύνουν το έργο σας, μιας και εμείς είμαστε αυτοί που ζούμε το πρόβλημα από μέσα. ως φοιτητές, αλλά και εργαζόμενοι στο σύνολο σχεδόν των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της ελληνικής κοινωνίας, έχουμε και γνώση και άποψη επί των θεμάτων μας. Επίσης και οι πτυχιούχοι συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων τα οποία απορρέουν από τη νομική παραγωγή της συντεταγμένης πολιτείας επί των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. –ειδικά αυτό το τελευταίο έχει ταλαιπωρήσει αφάνταστα τους χιλιάδες πτυχιούχους του προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».
Αξιότιμε κε Υπουργέ ,αιφνιδιαστήκαμε, από πρόσφατη απάντησή σας σε ερώτηση του βουλευτή Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, για θέματα που απασχολούν το σύνολο των φοιτητών και πτυχιούχων του ΕΑΠ αντιγράφοντας ακριβώς την ίδια απάντηση του πρώην Υπουργού κου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στις 2-4-2014, ο οποίος απάντησε σε σχετική ερώτηση 6526/25-2-2014 του Βουλευτή Α Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας κ. Απόστολου Κακλαμάνη για το ΕΑΠ.
Ωστόσο, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, οι ενεργοί σύλλογοι φοιτητών και πτυχιούχων του ΕΑΠ, σταθερά προσανατολισμένοι όλοι μας στον έντιμο και ειλικρινή διάλογο με την πολιτεία και τα όργανά της, επιμένουμε να σας υπενθυμίζουμε ότι με νομικά τεκμηριωμένες απαντήσεις δεν λύνονται, αλλά διαιωνίζονται προβλήματα.

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Πτώχευση χωρίς καν αποζημιώσεις στους εργαζόμενους!

Τι αποφάσισε η εργοδοσία για την εφημερίδα ΣΠΟΡ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ - Πέρυσι το συγκρότημα της Μακεδονίας πήρε κρατική χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ!
Μετά από δυο βδομάδες αναμονή των προθέσεων του μεγαλομετόχου του σγκροτήματος της Μακεδονίας, Γιάννη Ρήγα, η εκπρόσωπός του δικηγόρος Βίκυ Σουλοπούλου γνωστοποίησε την κήρυξη πτώχευσης της αθλητικής ημερήσιας εφημερίδας της Θεσσαλονίκης Σπορ του Βορρά. Ενώ την ίδια στιγμή, οι εναπομείναντες εργαζόμενοι και οι προσφάτως απομακρυνθέντες (εξαναγκασθέντες σε εθελούσια και ένας απολυμένος) μένουν ξεκρέμαστοι… χωρίς καν αποζημιώσεις! 
Αυτοί ακριβώς που δέχθηκαν στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς να «παγώσουν» τρίμηνες οφειλές (πέραν εκείνων προ τριετίας) και να υπογράψουν νέες ατομικές συμβάσεις με μειώσεις μισθών..  
άνω του 40%, αντίκρισαν το πλέον ανάλγητο πρόσωπο της εργοδοσίας.
Η επιχείρηση δεν κατέβαλε ακόμη και αυτές τις μειωμένες καταβολές ή στους απομακρυνθέντες δεν έδωσε καν τις δόσεις της αποζημίωσής τους! Κι ενώ συνέβαιναν αυτά, την 1η Ιουνίου η εργοδοσία ανακοίνωσε την… αναστολή εκτύπωσης! (ναι, έτσι το διατύπωσε η… εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη, Σουλοπούλου).

«Λαδωμένοι παπαγάλοι» του Δημήτρη Τρίμη

Ποιους ακριβώς διάσημους ντόπιους και ξένους «παπαγάλους» των ΜΜΕ και με πόσα... λάδωναν και λαδώνουν οι «θεσμοί» των δανειστών και των διεθνών αγορών εσωτερικού και εξωτερικού;
Ο μεγαλύτερος εχθρός της δημοσιογραφίας, πέρα από τους πολέμους, τον φασισμό και τις κάθε είδους δικτατορίες, είναι η εξάρτηση από τις «πηγές της». Η οποιαδήποτε εξάρτηση που αρχίζει από την αθώα φιλική σχέση με ένα πολιτικό κόμμα, έναν υπουργό ή δήμαρχο ή με έναν επιχειρηματία και φτάνει έως τα όρια της διαφθοράς και της συνειδητής παραπληροφόρησης, όταν δηλαδή μεσολαβούν οποιαδήποτε ανταλλάγματα, δωράκια, ταξιδάκια, έμμεσα ή άμεσα «λαδώματα», χαριστικά δάνεια και άλλες δοσοληψίες των ίδιων των δημοσιογράφων ή του Μέσου στο οποίο εργάζονται.
Γι' αυτό εδώ και χρόνια σε όλο τον κόσμο δεν έχει πάψει ποτέ η δημόσια συζήτηση..
(σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και των πολιτικών θεσμών) και οι σχετικές εντάσεις για τα όρια και τις εγγυήσεις της ανεξαρτησίας των δημοσιογράφων από τις δημόσιες σχέσεις, την άμεση ή έμμεση διαφήμιση, την εξαγορά συνειδήσεων, την υποταγή στην ιδεολογική ηγεμονία της πολιτικοοικονομικής ελίτ πάνω στο ενημερωτικό προϊόν που φτάνει με οποιοδήποτε τρόπο στους πολίτες και καθορίζει ασφαλώς τη συνείδηση, τη συμπεριφορά και την πολιτική στάση τους.
Την περασμένη Παρασκευή μάθαμε ότι διατάχθηκε έλεγχος από τον υπουργό Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη για τα διαφημιστικά κονδύλια που διακινούσε η ΔΕΗ προς δημοσιογράφους και ΜΜΕ - ύστερα από καταγγελίες πιθανώς αμφιλεγόμενης αξιοπιστίας. Και χθες επανήλθε στη Βουλή, από τον πρώην εκπρόσωπο της χώρας στο ΔΝΤ και άνθρωπο των τραπεζών, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, το ήδη γνωστό ζήτημα των πληρωμών από το Ταμείο, με μερικά εκατομμύρια ευρώ, κονδυλίων δημοσίων σχέσεων και προβολής των μνημονίων προς τους πρόθυμους Ελληνες δημοσιογράφους και τα χρεοκοπημένα ελληνικά ΜΜΕ της διαπλοκής.

Tέλος στην ασυλία των τραμπούκων αστυνομικών

Καταδίκη  ΜΑΤατζή για άσκηση βίας κατά της φωτορεπόρτερ Τατιάνας Μπόλαρη
Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας διαπιστώνει ότι Για πρώτη φορά απονέμεται οριστικά δικαιοσύνη για άσκηση αστυνομικής βίας σε βάρος φωτορεπόρτερ. Οπως αναφέρει η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, στις 15 Ιουνίου 2015, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών επιβεβαίωσε την ενοχή του άνδρα των ΜΑΤ που είχε χτυπήσει βίαια στο πρόσωπο τη φωτορεπόρτερ Τατιάνα Μπόλαρη κατά τις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει τον Οκτώβριο του 2011 στο Σύνταγμα.
Παρόλο που η ποινή είναι ελαφρότερη της ποινής που είχε επιβληθεί πρωτοδίκως, η πρώτη.. 
καταδίκη ένστολου για ανάλογο περιστατικό επιφέρει σημαντικό πλήγμα στο καθεστώς ασυλίας που έχαιραν έως σήμερα τα μέλη ορισμένων αστυνομικών μονάδων.

πηγή:zoornalistas

Σπεύδουν να προστατεύσουν την υπόληψη των δημοσιογράφων...

Και ξαφνικά μετά τις αποκαλύψεις Ρουμελιώτη στη Βουλή αφυπνίσθηκαν όλοι κι ας είχαν υπάρξει καταγγελίες και αποκαλύψεις από το 2010. Μα είναι δυνατον να υπάρχουν «παπαγαλάκια»  δημοσιογράφοι που παρακολουθούσαν (και παρακολουθούν)... σεμινάρια του ΔΝΤ και της Κομισιόν και «εκπαιδεύονταν» για να προβάλλουν αποτελεσματικά τις απόψεις των ξένων σχετικά με την ελληνική κρίση χρέους και τα Μνημόνια;
Ελα όμως που υπάρχουν και μπορείς να τους αναζητήσεις ανάμεσα σε υψηλόβαθμα στελέχη εφημερίδων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και ειδικά ανάμεσα σε οικονομικούς και πολιτικούς συντάκτες που είναι και οι πλέον «αρμόδιοι» να... διαμορφώσουν την κοινή γνώμη περί αναγκαιότας των επώδυνων μέτρων, περί δραματικών συνεπειών αν δεν ακολουθήσουμε τα όσα μας επιβάλουν οι δανειστές μας κλπ κλπ
Πρώτοι από όλους έσπευσαν να βγάλουν ανακοίνωση οι εκπρόσωποι των Ενωμένων..
Δημοσιογράφων (της Μαρίας Αντωνιάδου) που καλούν τον πρώην εκπρόσωπο της Ελλάδας στο ΔΝΤ Παναγιώτη Ρουμελιώτη να δημοσιοποιήσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπήρξε συναλλαγή δημοσιογράφων με το ΔΝΤ. Κι αυτό, λένε, για να μην  αιωρούνται κατηγορίες που προσβάλουν το σύνολο των δημοσιογράφων... Σε αντίθετη περίπτωση θεωρούν πως τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου πρέπει με κάθε νόμιμο μέσο να προστατεύσουν την υπόληψη των δημοσιογράφων...
Ανακοίνωση έβγαλε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) που θα ασχοληθεί με τις αποκαλύψεις Ρουμελιώτη κατά την προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αύριο Πέμπτη 18 Ιουνίου, με πρόθεση να ζητηθούν εξηγήσεις και διευκρινήσεις, τόσο από τον πρώην εκπρόσωπο όσο και από το ΔΝΤ.

Πτώχευση για τα «Σπορ του Βορρά»

EΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2015

                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τη βιαιότητα της πτώχευσης διάλεξε η ιδιοκτησία της εφημερίδας «Σπορ του Βορρά» για να απαντήσει στις προσπάθειες των εργαζομένων να κρατήσουν ζωντανό ένα ιστορικό αθλητικό φύλλο στη Θεσσαλονίκη.
Αδιαφορώντας για την επαγγελματική και οικονομική εξόντωση των εργαζομένων που απασχολεί, επιφυλάσσοντάς τους συμπεριφορά που δεν τους αξίζει, διαχειριζόμενη με τον πιο αναποτελεσματικό τρόπο τα χρήματα με τα οποία επιδοτήθηκε, και απαξιώνοντας την αποστολή της ενημέρωσης που ισχυρίζεται ότι υπηρετεί, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας, Γιάννης Ρήγας, δίνει τέλος στην έκδοση η οποία επί χρόνια υποστήριξε με την επιτυχία της τη συνολική παρουσία του συγκροτήματος που εκδίδει τις εφημερίδες «Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη».
Οι Ενώσεις θα υπερασπιστούν με κάθε τρόπο που έχουν στη διάθεσή τους τα δικαιώματα των εργαζομένων που πλήττονται από την ενέργεια αυτή. Το εκδοτικό συγκρότημα που έχει υιοθετήσει ως τακτική την καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων και απειλεί με απολύσεις εργαζόμενους καλείται έστω και τώρα να αλλάξει τακτική έναντι των ανθρώπων στους οποίους οφείλει μεγάλο μέρος της υπόστασής του στον χώρο της Ενημέρωσης.
Με το αίτημα αυτό τα ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ, της ΕΠΗΕΘ και της ΕΤΗΠΤ-Θ προκηρύσσουν εικοσιτετράωρη απεργία στην εφημερίδα «Μακεδονία» και την ιστοσελίδαMAKTHES.gr από τις 08.00 της Πέμπτης 18 Ιουνίου έως τις 08.00 της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2015.

Θα ανοίξουν τους λογαριασμούς ελλήνων δημοσιογράφων;

Το μήνυμα της κυβέρνησης και το «κρείττον σιγάν» του Σταύρου Ψυχάρη
Μορφή ξεκαθαρίσματος λογαριασμών της Μαφίας έχει αρχίσει να προσλαμβάνει η κόντρα Ελλάδας και πιστωτών, καθώς δεν εξελίσσεται μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή με τους υπουργούς Οικονομικών, τις διαπραγματευτικές ομάδες και τους ηγέτες αλλά και στα παρασκήνια όπου πρωταγωνιστούν οι εκπρόσωποι των Media.
«Παπαγαλάκια», «κλακαδόροι» και προβοκάτορες αποδεικνύεται, ότι έχουν συγκεκριμένο ρόλο, εκπαιδεύονται γι’ αυτόν και εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Την κουρτίνα σε αυτά τα παρασκήνια τράβηξε στη Βουλή ο πρώην εκπρόσωπος της χώρας στο ΔΝΤ,  ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης, ενημερώνοντας την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου χρέους, ότι ΔΝΤ και Κομισιόν εκπαίδευαν –και προφανώς συνεχίζουν- δημοσιογράφους ώστε να περάσουν την άποψή στην ελληνική κοινή γνώμη, ποδηγετώντας την εκάστοτε κυβέρνηση.
Όπως υποστήριξε μάλιστα ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης υπάρχουν και τα ονόματα αυτών που..
έχουν συμμετάσχει σε συγκεκριμένα σεμινάρια, τα οποία έχει ο εκπρόσωπος Τύπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Ετσι αποκαλύπτεται και επιβεβαιώνεται μια ακόμη θεωρία συνομωσίας που θέλει τους δημοσιογράφους και τα media να αποτελούν εκφραστές «παπαγαλάκια» αλλότριων συμφερόντων, υποσκάπτοντας τις θέσεις της κυβέρνησης και αποδυναμώνοντας τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας.

Nέα τροπή
Η ανάδειξη του θέματος τώρα μέσα από την κατάθεση του Παναγιώτη Ρουμελιώτη στην Επιτροπή χρέους της Βουλής, ενώ αυτά τα γνώριζε από το 2010 και ενώ έχει καταθέσει για παρόμοια ζητήματα και στις δικαστικές αρχές είναι ενδεικτική της νέας τροπής που παίρνουν οι εξελίξεις.

... ΕΣΠΗΤ - αποτελέσματα εκλογών ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εφορευτικής Επιτροπής
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων της ΕΣΠΗΤ που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015, στα γραφεία της Ένωσης (Βαλαωρίτου 9) έχουν ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 544 ΕΓΚΥΡΑ: 540 εκ των οποίων 8 λευκά ΑΚΥΡΑ: 4

Οι Συνδυασμοί έλαβαν:
ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 271 ψήφους
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 153 ψήφους
ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ 34 ψήφους
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 27 ψήφους
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 25 ψήφους
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 18 ψήφους
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 4 ψήφους

Κατά συνέπεια, οι έδρες που καταλαμβάνει ο κάθε συνδυασμός για το Δ.Σ. έχουν ως εξής:

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 4 έδρες
Μπερεδήμας Θέμης, 212 ψήφους
Αλατάς Αθανάσιος, 171 ψήφους
Κασιμάτη Νίνα 123 ψήφους
Πέπονα Φωφώ 103 ψήφους

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 2 έδρες
Ζαρίφη Μαρία, 124 ψήφους
Πικραμένος Πάνος, 108 ψήφους

ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ 1 έδρα
Στοφόρος Κωνσταντίνος, 23 ψήφους
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

Οι συνδυασμοί έλαβαν:
ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 271 ψήφους
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 153 ψήφους
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 4 ψήφους

Εκλέγεται από τον ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ο Αλεξάκης Δημήτρης, 103 ψήφους 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι συνδυασμοί έλαβαν:
ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 271 ψήφους
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 153 ψήφους

Κατά συνέπεια, οι έδρες που καταλαμβάνει ο κάθε συνδυασμός για την Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν ως εξής:

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 2 έδρες
Περράκη Αθηνά, 147 ψήφους
Στρατουλάκος Χρήστος, 135 ψήφους

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 έδρα
Σταθόπουλος Θάνος, 66 ψήφους
---

Η απύθμενη χυδαιότητα των καναλαρχών

Ντυθείτε καταλλήλως γιατί οσονούπω θα βροντήξει ο Όλυμπος και θα αστράψει η Γκιώνα, ο Ψυχάρης θα κάνει πόλεμο με αντάρτες παλικάρια. Και ο Ψυχάρης, και οΜπόμπολας, και ο Κυριακού, και ο Βαρδινογιάννης, και οΚοντομηνάς. Δεν θα συμμετάσχουν, λέει, οι καναλάρχες στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Θα γυρίσουν την πλάτη στην κυβέρνηση και θα συνεχίσουν να εκπέμπουν σαν να μην τρέχει τίποτα. Η διαδικασία, λένε, είναι παράτυπη, θα προσφύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια κι «ας έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να τα κλείσει, να ρίξει μαύρο τύπουΕΡΤ και να αφήσει άνεργους τους δημοσιογράφους».
Χυδαιότητα απύθμενη, προκλητική νοοτροπία μεσαιωνικού φεουδάρχη που κάνει κουμάντο στη γη του κι όποιος διαβεί τα σύνορα θα του κοπούν τα πόδια... σύριζα. Προαναγγελία παραβίασης ενός νόμου που δεν έχει έρθει καν στη Βουλή, από εκείνους που κόπτονται για τη νομιμότητα. Από.. τους ιδιοκτήτες των απογευματινών στρατοδικείων, που έστελναν στο πυρ το εξώτερον όποιον τολμούσε να αμφισβητήσει τους νόμους και τα διατάγματα του μνημονιακού καθεστώτος.
Είναι γλυκό να παραβιάζεις τον νόμο που δεν σε συμφέρει κι ακόμη γλυκύτερο να τον εξαφανίζεις από προσώπου γης. Όπως έγινε το 2012 επί Σαμαρά και Βενιζέλου, τότε που το τρίτο Μνημόνιο προέβλεπε στις σελίδες 42 και 43 ότι η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην τηλεοπτική αδειοδότηση μέχρι τον Μάρτιο του 2013. Όταν όμως το Μνημόνιο έφτασε στη Βουλή για να γίνει νόμος του κράτους, οι σελίδες 42 και 43 έλειπαν, κάποιο αόρατο χέρι -του Θεού, ίσως;- τις είχε σκίσει και τις είχε πετάξει μακριά. Ουδείς τις αναζήτησε τις χαμένες σελίδες, ούτε οι αρμόδιοι υπουργοί, ούτε οι σκληροί της τρόικας.
Θαύμα, θαύμα! Χάθηκαν οι πιο ακριβές σελίδες στην ιστορία της σελιδότητας. Εκατομμύρια άξιζαν και με εκατομμύρια πληρώθηκαν. Με εκατομμύρια τηλεοπτικού χρόνου και προπαγάνδας που όμοιά της δεν είχαμε γνωρίσει από τη Μεταπολίτευση και εντεύθεν. Τα κανάλια έγιναν τα μαντρόσκυλα του Μνημονίου, οι Κέρβεροι που φύλαγαν τις τρόικες του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Άστραψαν και βρόντηξαν τα κανάλια από το 2012 και εντεύθεν, αστράφτουν και βροντούν ακόμη, αλεξικέραυνο χρειάζεσαι για να δεις τα δελτία από τις εφτά μέχρι τις δέκα. Ακόμη και το σημερινό σάλπισμα αντίστασης στην αποστολή που τους ανατέθηκε το 2012 εντάσσεται κι αυτό. Αντιστέκονται στη βούληση της κυβέρνησης για δημοπράτηση των αδειών για να δείξουν ότι μάχονται ενάντια σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς που εμποδίζει την ελευθερία της έκφρασης. Βάζουν, οι ασύδοτοι, ασπίδα τους εργαζόμενους, αυτούς που τους έβαλαν να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις και μετά τους έδιωξαν με τις κλωτσιές. Μιλούν για τους εργαζόμενους αυτοί που έβαλαν τις απολύσεις τους ενέχυρο για να πάρουν δάνεια από τα κονσόρτσια των συστημικών τραπεζών.
Τις επόμενες ημέρες, οι καναλάρχες θα κάνουν ό,τι μπορούν για να σκίσουν και πάλι τις σελίδες που αφορούν την αδειοδότηση. Κι επειδή ξέρουν ότι αυτή τη φορά δεν μπορούν να σκίσουν τις άδειες, θα επιχειρήσουν να σκίσουν την κυβέρνηση.

Γιώργος Ανανδρανιστάκης (Αυγή)

Παραίτηση Αγγέλη από το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ

Επιστολή προς την ΕΣΗΕΑ έστειλε ο Γιάννης Αγγέλης με την οποία δηλώνει την παραίτησή του από μέλος του Δ.Σ.της Ενωσης, αναφέροντας ότι στη θέση αυτή θα τον αντικαταστήσει εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος του συνδικαλιστικού σχήματος «Πρωτοβουλία για την Ανατροπή». Ταυτόχρονα προβαίνει και σε καταγγελίες για τις μνημονιακής έμπνευσης πολιτικές που το πραξικοπηματικό προεδρείο του ΕΔΟΕΑΠ έχει δρομολογήσει εις βάρος των ασφαλισμένων μελών του Οργανισμού.
Ο Γιάννης Αγγέλης προειδοποιεί το νέο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ ότι η συνέχιση της αδιαφορίας απέναντι στα όσα προωθούνται μέσω της πλειοψηφίας στο ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ, με τη συμμετοχή των δύο εκλεγμένων μελών της, των Ν. Καρούτζου και Αντζυς Σταθάτου, οδηγεί σε καταστροφικές αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς και στα κεκτημένα του κλάδου.
Αναλυτικά η επιστολή του Γιάννη Αγγέλη προς το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ:..
"Αγαπητοί συνάδελφοι, με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να δηλώσω την παραίτησή μου από μέλος του Δ.Σ. Στη θέση αυτή θα με αντικαταστήσει εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος του συνδικαλιστικού σχήματος Πρωτοβουλία για την Ανατροπή.
Με την παρούσα επιστολή παραίτησης θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και το προεδρείο της Ένωσης με τη νέα τους σύνθεση απέναντι στο πραξικόπημα που έχει συντελεστεί σε βάρος των εκλεγμένων αντιπροσώπων της ΕΣΗΕΑ στη συγκρότηση του Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ.
Το νέο Συμβούλιο πρέπει να πάρει θέση ευθύνης απέναντι στο γεγονός αυτό, καθώς το αποτέλεσμά του δεν αφορά τη θέση των εκλεγμένων μελών στο Συμβούλιο του Ταμείου, αλλά τις μνημονιακής έμπνευσης πολιτικές που το πραξικοπηματικό προεδρείο έχει δρομολογήσει εις βάρος των ασφαλισμένων μελών-δημοσιογράφων και διοικητικών υπαλλήλων.
Θα ήθελα να προειδοποιήσω το νέο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ ότι η συνέχιση της αδιαφορίας απέναντι στα όσα προωθούνται μέσω της πλειοψηφίας στο ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ, με τη συμμετοχή των δύο εκλεγμένων μελών της συναδέλφων Ν. Καρούτζου και Α. Σταθάτου, οδηγεί σε καταστροφικές αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς και στα κεκτημένα του κλάδου.
Με εκτίμηση
Γιάννης Αγγέλης"