Άμεση απάντηση για το σύννομο της διαδικασίας τοποθέτησης καμερών στους χώρους που θα διεξαχθεί αύριο η διαγωνιστική διαδικασία για την δημοπράτηση των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών στο κτήριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ζητεί ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος, ως εκπρόσωπος της εταιρίας Νέα Τηλεόραση. Όπως αναφέρει δε, ζητά άμεση, πριν την διαδικασία απάντηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε δυο κομβικά ζητήματα: 1. Να υπάρξει ενημέρωση την Δευτέρα 29.8.2016 για το εάν υπέβαλε η Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας προς την Αρχή σας έγγραφη γνωστοποίηση και σε καταφατική περίπτωση εάν τούτη φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία των άρθρων 6 παρ.2 ν.2472/1997 και 10 παρ.1-3 της Οδηγίας υπ’αριθμ.1/2011.
2. Να χορηγηθεί αντίγραφο της ανωτέρω έγγραφης γνωστοποιήσεως αυθημερόν, ήτοι την Δευτέρα 29.8.2016.
Ζητά δε “την απάντησή Σας επί των ανωτέρω δύο αιτημάτων εντός της Δευτέρας 29.8.2016 δεδομένου ότι η δημοπρασία του επίμαχου διαγωνισμού θα λάβει χώρα την Τρίτη 30.8.2016, ενώ η έγγραφη γνωστοποίηση φέρεται και πρέπει να έχει γίνει από την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας εδώ και μία εβδομάδα τουλάχιστον”.
Γιατί οφείλει να απαντήσει